Про лабораторію

Наукова лабораторії передбачає такі напрямки роботи:

 1. Проведення викладачами фундаментальних і прикладних досліджень; співпраця викладачів кафедри у науковій роботі з провідними вченими дошкільної освіти; залучення до наукової діяльності викладачів та студентів.

2. Звітування аспірантів про результати науково-дослідної роботи             (щорічно – травень, жовтень).

 1. Сприяння ефективній співпраці з науковими установами НАПН та провідними науковими установами (постійно).
 2. Читання лекцій члена лабораторії на курсах підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів та педагогічних коледжів (постійно).
 3. Залучення членів лабораторії до рецензування авторефератів дисертаційних досліджень (постійно).
 4. Проведення на базі лабораторії Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкільному закладі». За результатами конференції випустити збірник наукових праць учасників конференції «Перші спроби пошуку в науковому просторі» (щорічно – квітень-травень).
 5. Обговорення наукових досліджень, що виконуються членами лабораторії:

– «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти» (Демченко Ірина Іванівна);

– «Теоретико-методичні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності фахівців дошкільної освіти» (Семчук Світлана Іванівна);

«Теоретико-методичні засади гендерної соціалізації старших дошкільників у взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу» (Карнаух Леся Петрівна);

– «Педагогічні умови економічного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї» (Дудник Наталія Аркадіївна);

–  «Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку» (Трофаїла Наталія Дмитрівна);

– «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків» (Суятинова Катерина Євгеніївна);

– «Підготовка студентів до гендерного виховання дітей старшого дошкільно віку» (Бутенко Ольга Григогівна).

– «Історія розвитку дошкільної освіти в Україні» (Кушнір Валентина Миколаївна)

– «Професійна підготовка майбутніх вихователів до творчої педагогічної діяльності» (Гаврилюк Світлана Миколаївна)

– «Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування доброзичливих взаємин між учасниками освітнього процесу» (Скрипник Неля Іванівна)

 1. Проведення зустрічей на засіданнях лабораторії із педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів України (постійно).
 2. Прийняття активної участі членами лабораторії у Всеукраїнських науково- практичних конференціях (постійно).
 3. Сприяння висвітленню результатів наукових досліджень членами лабораторії у закордонних виданнях та мережі Інтернет.
 4. Сприяння організації 1-го туру та участі у ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади та конкурсу студентських наукових робіт (щорічно – листопад).
 5. Проведення на базі лабораторії:
 • Всеукраїнської науково-методичного семінару для науковців, практичних працівників, студентів «Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід» (щорічно – березень);
 • регіональних науково-методичних семінарів для науковців, викладачів, практичних працівників (щорічно -травень-лютий).
 1. Міжнародна діяльність лабораторії:
 • учать у міжнародних конференціях, семінарах тощо;
 • публікації у міжнародних виданнях;
 • стажування.
 1. План видавничої діяльності лабораторії:
 • щорічне видання вісника лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті»;
 • опублікування монографій, навчальних посібників, підготовлених членами лабораторії;
 • видання науково-методичних посібників та методичних рекомендацій.