Історія лабораторії

Історія

розвитку науково-дослідної лабораторії

„Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті”

      Наукова лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Гаврилюк С. В.) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних навчальних закладів до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Колектив лабораторії реалізовує експериментальну програму «Шляхи модернізації дошкільної освіти в ХХІ столітті».

Роботу лабораторії координує Інститут проблем виховання НАПН України  (директор – академік І. Д. Бех). Серед пріоритетних напрямів визначено: участь у спільній роботі з науковцями Інституту з метою видання підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури; організація і проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій, методологічних та практичних семінарів, конкурсів на краще висвітлення різних аспектів дошкільної та спеціальної освіти.

Роботу лабораторії координує Інститут проблем виховання НАПН України. Серед пріоритетних напрямів лабораторії визначено: участь у спільній роботі з науковцями Інституту з метою видання підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури; організація і проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій, методологічних та практичних семінарів, конкурсів на краще висвітлення різних аспектів дошкільної педагогіки. У листопаді 2016р. започатковано науково-методичну  роботу  членів кафедри  з доктором педагогічних наук, професором В. М. Оржеховською та  з  доктором педагогічних наук, професором Т.Є. Федорченко (НАПН України, міжнародна кафедра превентивної освіти і соціальної політики ЮНЕСКО) з проблеми утвердження здорового безпечного способу життя, соціально-психологічного захисту дітей та молоді, попередження негативної соціалізації в умовах превентивного середовища.